Info

Avtalet reglerar vilka produkter som får köpas resp. hyras.
OBS! I vissa fall kan även gulmarkerade produkter köpas.

Får köpas eller hyras

Får hyras

Ramavtalets-Huvuddokument (PDF)

Adress: Kvarnholmsvägen 56, 131 31 Nacka
Telefon: 08-645 27 77
E-post: [email protected]

RP Stockholm är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2013. 

Kontakt

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta precis det du behöver!

Inredare

Hanna Salcin

RP Stockholm
Inredare/Försäljning
08-641 09 52